Ikaslearen datuak

  IkastaroakHizkuntzakTerapiaoposaketakBeste bat

  Beste bat/batzuk, zehaztu


  Baldintza orokorrak

  Ordainketa

  Matrikula egitean, klaseen kostua badakidala baieztatzen dut eta baimena ematen dut ordainketa banku-igorpen/efektibo bidez kobratzeko. Helbideratutako ordainagiriak hilabete bakoitzeko 1etik 5era bitartean bidaliko dira. Terapiak berriz, hilabetea pasatu ostean kobratuko dira. Hilabetean adosutakoak baino eskola gehiago jasotzekotan, hurrengo hilabeteko ordainketan kobratuko dira ordu horiek. Itzulitako ordainagiriek 18€tako errekargua izango dute.

  Huts egiteak, bajak eta atzerapenak

  Mesedez jakinarazi irakasleei huts egiteak. Bakarkako Eskolak zein pertsonalizatuak 24 ordu baino gutxiagoko aurretiaz bertan behera utziz gero, kobratu egingo da eta ezin izango da beste egun batera aldatu. Eskola bertan behera uztea zentroaren partetik baldin bada eskola ordu hauek ikasle eta irakasleak adostutako beste ordutegi baten emango dira. Talde handian emandako eskolak ikaslearen huts egiteagaitik ematen ez badira, ezingo dira beste egun baten errekuperatu.

  Bakarkako eskoletako bajak gutxienez 15 egun lehenago jakinarazi behar dira, horrela behar ez den ordainagiririk ez kobratzeko.

  Talde batean zein talde pertsonalizatu batean matrikulatzean, kurtso osorako mantentzen da matrikula hau, beraz, ikasleren batek eskolak uzten baditu ere, kurtsoa amaitu arte jarraitu beharko du hilabeteroko ordainketa egiten.

  Ikaslea  15 minutu baino gehiago berandutzen bada, irakasleak bertan behera utzi dezake eskola ordua eta ez da eskola ordu hori berriz emateko aukerarik izango.

  gurek onarpen eskubidea izango du beti, huts egiteengatik, ordainketa ezagaitik, jarrera desegokiagatik, etab. ikasleren batek ezin badu eskolekin aurrera egin.

  Covid-19 segurtasun protokoloa

  Covid-19ak sortutako osasun-egoera dela eta, une bakoitzera egokitzen diren osasun eta prebentzio neurri egokiak mantenduko dira, kasuan kasuko agintarien jarraibideak errespetatuz eta familiari eta ikasleari jakinaraziko zaie.

  Contacto

  94 468 57 13 zenbakian:
  1.luzapena: gure Durango eta terapia psikologikoa
  2.luzapena: gure Durango eta eskolaz kanpoko ekintzak
  3.luzapena: gure Berriz eta terapia matematikoa
  4.luzapena: Informazio orokorra

  Cifra applikazioaren bitartez mezua bialduz.

  Irakaskalearekin hitzordua adosteko mesedez aurretiko zita eskatu.Puedes ponerte en contacto con gure de la siguiente forma:

  BALDINTZA OROKORRAK IRAKURRI ETA ONARTZEN DITUT:


  INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE ZIENTZIKASI S.COOP Finalidades: Tramitar la matrícula y la formación contratada y el pago del servicio. Uso y publicación de su imagen en catálogos, materiales educativos, página web o redes sociales u otros medios para promocionar la organización. En su caso, tratamiento de datos de salud (alergias, intolerancias, enfermedades...) para la gestión del servicio. Remitirle información comercial sobre nuestros cursos y actividades. Legitimación: Ejecución del contrato de prestación de servicios; consentimiento para el tratamiento de datos de salud y uso y publicación de la imagen; interés legítimo de la entidad. Cesiones: Aquellas necesarias para la prestación del servicio y las legalmente previstas. Conservación: Durante la vigencia del contrato y después durante los plazos exigidos legalmente. Imágenes: se conservarán mientras estén publicadas en los medios indicados y sirvan a la finalidad de promoción por la que fueron publicadas. Envíos comerciales: hasta que solicite su baja. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos en hola@gure.eus. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad

  Autorizo el tratamiento de mis datos de salud en los términos indicados
  Autorizo el uso y publicación de mi imagen en los términos indicados No
  Deseo recibir información comercial.
  He leído y acepto la política de privacidad y las Condiciones de Contratación.